ZAKRAMENTAL – POGREB

Za pogreb je pomembno, da se zglasite pri  župniku župnije, v kateri je živel pokojni oziroma kjer je imel stalno bivališče.