ŽUPNIJA STOPIČE

Župnik Tadej Kersnič

Župnijska cerkev Marije Device Tolažnice žalostnih

Podružnice:

  1. sv. Andreja, apostola, na Malem Orehku
  2. sv. Jakoba st., apostola, v Hrušici
  3. sv. Jošta, opata, v Šentjoštu
  4. sv. Kozma in Damijana, mučencev, na Dolžu
  5. sv. Marije Magdalene v Črmošnjicah
  6. sv. Matija, apostola, na Zajčjem Vrhu
  7. sv. Miklavža, škofa, nad Pangrč Grmom
  8. sv. Primoža in Felicijana, mučencev, na Velikem Cerovcu
  9. sv. Urbana, papeža, na Gornji Težki Vodi

 

Stopiče 28, 8322 Stopiče
Telefon: 07/30-89-275
GSM: 031/810-351
E-pošta: tadej.kersnic@rkc.si,
Transakcijski račun župnije Stopiče:
SI56 1990 0500 8620 650