Maše ob delavnikih (zimski čas): ni stalnega urnika
Maše ob delavnikih (poletni čas): ni stalnega urnika
Nedeljske maše (zimski čas): 7.00; 10.00
Nedeljske maše (poletni čas): 7.00; 10.00