Prenova v Duhu v Stopičah

Seminar Prenova

SREČANJA ZA DUHOVNO POGLOBITEV
SREČANJA ZA DUHOVNO POGLOBITEV
Foto: Marjan Dvornik
Za prikaz večjih fotografij kliknite gumb FS v spodnjem desnem kotu galerije. Za izhod uporabite tipko ESC.

V začetku novembra se je končal seminar Prenove v duhu, ki je potekal v obliki 8 srečanj. Ta so potekala vsako sredo, po večerni maši v veroučni učilnici. Na začetku vsakega srečanja je bilo slavljenje s petjem, nato so sledila različna predavanja, po njem pa je potekalo delo po manjših skupinah. Vsako srečanje smo zaključili s petjem slavilnih pesmi, ki so ga obogatili slavilci z inštrumenti. Cilj seminarja je bil izlitje darov Sv. Duha.

Srečanja se bodo nadaljevala vsako sredo, ob isti uri, nanje pa ste lepo povabljeni tudi tisti, ki seminarja sicer niste obiskovali.

Zgodovina Katoliške prenove v duhu:

Katoliška karizmatična prenova se je začela leta 1967 v ZDA, ko je skupina študentov katoliške univerze v Pittsburghu na duhovnem vikendu zavzeto premišljevala binkoštni dogodek prve Cerkve. Molili so k Svetemu Duhu, da bi milost prvih binkošti tudi sami doživeli. Prišlo je do izlitja Svetega Duha, z manifestacijo karizem, tako kot beremo v Svetem pismu.

Za ta dogodek se je v katoliških krogih v ZDA hitro razvedelo in karizmatična molitvena občestva so se brez kakršnekoli reklame in organizirane podpore naglo razširila. Danes v molitvena občestva redno prihaja več kot 80 milijonov katoličanov po vsem svetu, kar pomeni, da je daleč najmočnejši pokoncilski duhovni tok v Cerkvi. Pri nas se občestva (trenutno jih je več kot 100) zbirajo že več kot 30 let.

Glavna značilnost je kristocentričnost, saj je Jezus Kristus začetek in konec vsakega našega snovanja, vse milosti prihajajo od Njega.

Sledita dva stebra, iz katerih vse izvira:

  • slavilna molitev
  • izlitje Svetega Duha s karizmami (krst v Svetem Duhu)

Janez Pavel II. je Prenovo preroško opisal kot prihajajočo novo pomlad Cerkve (Apostolsko pismo Na pragu tretjega tisočletja).Tudi sedanji papež podpira Katoliško karizmatično prenovo in jo predvsem vabi k delu za edinost in k občestvu z vso Cerkvijo.

Še nekaj o slavilni molitvi:

Slavilna molitev je po splošnem mnenju biblicistov prva molitev Svetega pisma, pred zahvalno in prosilno, in to ne le v psalmih.

Gospoda slavimo z vsem svojim bitjem, ker smo celovita bitja in ker tako naroča Sveto pismo.

Sveti Avguštin, ki je še posebej spodbujal dvigovanje rok, pravi, da so nebesa eno samo ljubezensko slavljenje Boga, da pa se moramo na to pripravljati in “vaditi” že na zemlji, saj je slavilna molitev predokus nebes (Razlaga psalmov 148,1).

M.U. (delno povzeto iz http://prenova.rkc.si/)