MAŠNI NAMENI

2. NEDELJA MED LETOM

 

14. januar

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne župljane

 

10h (STOPIČE) ++ Neža in Anton Ovniček, obl.

PONEDELJEK

15. januar

 

Absalom

18h (CEROVEC) ++ Marija, Anton in ostali pokojni Erlah

(Vel. Cerovec 14)

TOREK

16. januar

 

Honorat

8h (STOPIČE)  v zahvalo in priprošnjo Jezusu
SREDA

17. januar

 

Anton (Zvonko)

9h (ŠENTJOŠT) SVETA MAŠA in LICITACIJA MESNIN
ČETRTEK

18. januar

 

Marjeta Ogrska

18h (STOPIČE) + Melita Pavlič, obl.
PETEK

19. januar

 

Makarij Aleksandrijski

18h (OREHEK) + Jože Brulc, obl.
SOBOTA

20. januar

 

Fabijan

18h (HRUŠICA) ++ Jože Rukše, 1. obl.

in ostali pokojni Rukše

3. NEDELJA MED LETOM

 

21. januar

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne župljane

10h (STOPIČE) + Anton Brkopec, 1. obl. (Stopiče)

++ Ana Fink, obl., in Janez ter ostali pokojni Fink

+ Jože Turk (Stopiče 28a)

PONEDELJEK

22. januar

 

Vincencij (Vinko)

18h (CEROVEC) + Marija Ucman (Tkavcova), Vel. Cer. 20
TOREK

23. januar

 

Henrik Suzo

8h (STOPIČE) po namenu
SREDA

24. januar

 

Frančišek Saleški

 

18h (DOLŽ) ++ Janez Kralj in starši, obl.

+ Jelka Barukčić, obl.

ČETRTEK

25. januar

 

Spreobrnitev ap. Pavla

18h (STOPIČE) + Franc Šašek, 4. obl.
PETEK

26. januar

 

Timotej in Tit

18h (DOLŽ) v zahvalo Mariji Tolažnici žalostnih

++ Franc in Marija Kralj, obl.

SOBOTA

27. januar

 

Angela Merici

18h (HRUŠICA) ++ Marija in Jože Udovč, obl.
NEDELJA SVETEGA PISMA

 

28. januar

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne župljane

10h (STOPIČE) ++ st. Terezija, obl., in Anton Grubar

+ Miha Košale, obl.

+ Anton Fortuna, 2. obl.

PONEDELJEK

29. januar

 

Konstancij

18h (STOPIČE) ++ Alojzija in Milan Goršin, obl.

+ Viktor Blatnik, 30. dan

TOREK

30. januar

 

Peter Bolgarski

8h (STOPIČE) po namenu
SREDA

31. januar

 

Janez Bosko

18h (OREHEK) + Vika Turk, obl.

++ Rozalija Hočevar (Brezovica 8)

in ost. pokojni Hočevar

ČETRTEK

1. februar

 

Brigita Irska

OBISK PO DOMOVIH Z NAJSVETEJŠIM namesto v petek

 

18h (STOPIČE) ++ starši Tomc in Anica Pelko

PRVI PETEK

2. februar

Jezusovo darovanje

SVEČNICA

10h (DOLŽ) po namenu

 

18h (STOPIČE) ++ Jože Mervar, obl.

PRVA SOBOTA

3. februar

 

Blaž

18h (STOPIČE) ++ Jože Šega, Janez Pavlin in Jože Ucman

 

MINI SVETOPISEMSKI MARATON PO MAŠI V CERKVI

5. NEDELJA MED LETOM

 

4. februar

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne župljane

10h (STOPIČE) ++ Anton Brulc, obl., in starši

+ Andrej Luzar, obl.

++ starši Ana in Ivan Šantelj

PONEDELJEK

5. februar

 

Agata

18h (STOPIČE) za blagoslov v družini
TOREK

6. februar

Pavel Miki in drugi  japonski mučenci

8h (STOPIČE) po namenu
SREDA

7. februar

 

Nivard

18h (DOLŽ) vsi pokojni Bačarjevi
ČETRTEK

8. februar

Hieronim Emiliani

PREŠERNOV DAN

18h (DOLŽ) + Franc Kobe, obl. (Jerušev)
PETEK

9. februar

 

Apolonija (Polona)

18h (STOPIČE) + Stanislav Vidic, obl.
SOBOTA

10. februar

 

Sholastika

18h (STOPIČE) + Martina Koračin, obl.
6. NEDELJA MED LETOM

Lurška Mati Božja

11. februar

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne župljane

10h (STOPIČE) ++ Ivana Bukovec, obl., in Marija Gazvoda

++ Franc Kastelec, obl. (DTV)

+ Anton Erlah, 30. obl.