MAŠNI NAMENI

2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA

 

8. april

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne župljane

 

10h (STOPIČE) + Stanislav Judež, obl.

PONEDELJEK

9. april

 

Maksim Aleksandrijski

 

19h (CEROVEC) ++ Marija in Franc Berkopec, obl.

+ Verica Mavsar, 30. dan

TOREK

10. april

 

Domen

 

8h (STOPIČE) + Meta Peček Černec

 

SREDA

11. april

 

Stanislav

19h (DOLŽ) ++ Udovč Janez in Marija, obl.

za zdravje

ČETRTEK

12. april

 

Zenon Veronski

19h (DOLŽ) ++ Šašek Janez, obl. in hči sestra Monika
PETEK

13. april

 

Ida

18h (STOPIČE) + Marija Kožar, 30. dan

 

19h (HRUŠICA) ++ Jožef, obl. in starši Kastrevec

SOBOTA

14. april

 

Lidvina

17:30 (STOPIČE) poroka

 

19h (STOPIČE) ++ Jože Šimic, 15. obl. in starši

3. VELIKONOČNA NEDELJA

 

15. april

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne župljane

10h (STOPIČE) + Alojz Božič, obl.

++ Janez Markovič, obl. in st. Bohte (DTV)

+ Marija Brulc, 30. dan

PONEDELJEK

16. april

 

Bernardka Lurška

19h (HRUŠICA) ++ Janez, starši in vsi ostali Brulc
TOREK

17. april

 

Robert

8h (STOPIČE) ++ Dane in Jure
SREDA

18. april

 

Sabina Petrilli

8h (STOPIČE) po namenu
ČETRTEK

19. april

 

Leon IX.

18h (CEROVEC) ++ Ucman (Vel. Cer.8),

Slavko Ucman in Marija Didovič

 

19h (DOLŽ) ++ sin Jože Ovniček, 2. obl. in mož Jože

PETEK

20. april

 

Teo

19h (STOPIČE) + Janez Brkopec, 7. obl.
SOBOTA

21. april

 

Anzelem

10:45 (STOPIČE) poroka

 

19h (DOLŽ) ++ Ana in Jožef Turk, starši Golobič in Turk

++ Hočevar Marija, Janez in Jožefa Saksida, obl.

4. VELIKONOČNA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA

22. april

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne župljane

10h (STOPIČE) ++ Ivan Šašek, obl. in ost. pok. Šašek in Modic

++ starši Klobučar, teta Terezija in brat Ivan

PONEDELJEK

23. april

 

Jurij

19h (STOPIČE) + Miroslav Košmrlj
TOREK

24. april

 

Marija Kleopova

8h (STOPIČE) po namenu
SREDA

25. april

 

Marko

19h (ŠENTJOŠT) MAŠA ZA BLAGOSLOV POLJA
ČETRTEK

26. april

Marija, Mati dobrega sveta

19h (DOLŽ) + Marko Barukčić
PETEK

27. april

 

Cita

19h (CEROVEC) + Slavka Umek
SOBOTA

28. april

 

Peter Chanel

19h (STOPIČE) ++ starši in stari starši Udovč
5. VELIKONOČNA NEDELJA

 

29. april

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne župljane

 

10h (DOLŽ) za vse žive in pokojne gasilke in gasilce

++ Janez in Marjana Kobe, obl.

 PONEDELJEK

30. april

 

Pij V.

19h (CEROVEC) + Verica Mavsar
TOREK

1. maj

 

Jožef delavec

7h (STOPIČE) po namenu
SREDA

2. maj

 

Atanazij

19h (STOPIČE) + Franc Štangelj, obl.

+ Ana Judež, obl.

ČETRTEK

3. maj

 

Filip in Jakob ml.

19h (STOPIČE) ++ Anton, obl in Justina Bojanc,

Antonija in Alojz Barbo

+ Mari Pavlič, obl.

PRVI PETEK

4. maj

 

Florijan (Cvetko)

18h (DOLŽ) ++ Ana in Jože Turk

+ Marija Šašek, obl.

19h (STOPIČE) + Jože Turk, obl. (Stopiče 28a)

+ Anton Andrejčič, obl.

PRVA SOBOTA

5. maj

 

Gotard

11h (STOPIČE) + Branko Turk / blagoslov motoristov

14h (CEROVEC) poroka

19:30 (STOPIČE) ++ Bele Jože, sestra Ana in starši

6. VELIKONOČNA NEDELJA – TURIZMA

6. maj

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne župljane

 

10h (ZAJČJI VRH) ++ starši Lojk in starši Gredenc