NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEKOČI MESEC

16. 12. 3. ADVENTNA NEDELJA
17. 12. Začetek BOŽIČNE DEVETDNEVNICE
22. 12. Maša za domovino, ob 9h v stolnici Novo mesto
22. 12. Cerkev čistita in krasita STOPIČE in PLEMBERK.
23. 12. 4. ADVENTNA NEDELJA in SPOVEDOVANJE ob 15h
24. 12. PRVI SVETI VEČER
25. 12. BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO
26. 12. Štefan, diakon in prvi mučenec
26. 12. Dekanijski izlet za ministrante. Ogled jaslic.
28. 12. Blagoslov otrok pri obeh mašah
30. 12. Nedelja SVETE DRUŽINE
30. 12. BOŽIČNO – NOVOLETNI KONCERT, ob 17h v stopiški cerkvi
31. 12. Silvestrovo in DRUGI SVETI VEČER
1. 1. Marija, Božja Mati, Novo leto, dan miru …
4. 1. Prvi petek
5. 1. Prva sobota
6. 1. Nedelja GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA. Med mašo bo novoletni ofer.
10. 1. Sestanek za člane ŽPS ob 18:45
10. 1. Prvi Nikodemov večer v Baragovem zavodu
11. 1. Drugi Nikodemov večer v Baragovem zavodu
13. 1. Nedelja Jezusovega krsta
16. 1. Skupna dekanijska priprava na krst v Šmarjeti ob 19h
17. 1. Tretji Nikodemov večer v Baragovem zavodu
17. 1. Antonovo v Šentjoštu in licitacija mesnin po maši. Maša bo ob 9h.
18. 1. Četrti Nikodemov večer v Baragovem zavodu
19. 1. Škofijska duhovna obnova za člane ŽPS v veliki kapeli, v prvem nadstropju Baragovega zavoda ob 9h. PRIJAVE SO NUJNE in možne do zapolnitve prostih mest.