NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEKOČI MESEC

18. 10. 29. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA
24. 10. Cerkev čistita in krasita HRUŠICA in HRIB.
25. 10. 30. NEDELJA MED LETOM – ŽEGNANJSKA NEDELJA
25. 10. SPOVEDOVANJE PRED PRAZNIKOM VSEH SVETIH, ob 14h v STOPIČAH
31. 10. Cerkev čistita in krasita OREHEK in BREZOVICA.
1. 11. ZAPOVEDANI PRAZNIK VSEH SVETIH
2. 11. SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
6. 11. Prvi petek
7. 11. Prva sobota
7. 11. Cerkev za zahvalno nedeljo čistita in krasita DOLŽ in VRHE.
8. 11. 32. NEDELJA MED LETOM – ZAHVALNA
14. 11. Cerkev čistijo in krasijo PANGRČ GRM, ZAJČJI VRH in SELA.
15. 11. 33. NEDELJA MED LETOM – ŽEGNANJE NA DOLŽU, OB 10h
15. 11. Srečanje ŽPS, ob 18h v župnišču

REALIZACIJA SREČANJ, OBISKOV, SESTANKOV in OSTALEGA JE ODVISNA OD TRENUTNIH UKREPOV PROTI COVID19.