NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEKOČI MESEC

REALIZACIJA SREČANJ, OBISKOV, SESTANKOV in OSTALEGA JE ODVISNA OD TRENUTNIH UKREPOV PROTI COVID19.