NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEKOČI MESEC

17. 9. 24. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV in žegnanje na Cerovcu, ob 10:30
20. 9. SKUPNA DEKANIJSKA PRIPRAVA NA KRST V BARAGOVEM ZAVODU, v ŠMIHELU, ob 17h
23. 9. Cerkev v Stopičah ob 8h čistijo in krasijo PANGRČ GRM, ZAJČJI VRH in SELA.
24. 9. 25. NEDELJA MED LETOM – SLOMŠKOVA NEDELJA, EKUMENSKI DAN in žegnanje na Dolžu, ob 10:30
30. 9. Cerkev v Stopičah ob 8h čistijo in krasijo CEROVEC, IGLENIK in ČRMOŠNJICE.
1. 10. 26. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA in ROMANJE OBEH ŽUPNIJ V KAMNIK in GORNJI GRAD.
6. 10. Prvi petek in obiskovanje domov z Najsvetejšim
7. 10. Prva sobota
7. 10. Cerkev v Stopičah ob 8h čistita in krasita GORNJA in DOLNJA TEŽKA VODA.
8. 10. 27. NEDELJA MED LETOM – PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV V PODGRADU, ob 10:30
14.10. Cerkev v Stopičah ob 8h čistita in krasita STOPIČE in PLEMBERK.
15.10. 28. NEDELJA MED LETOM

CERKEV V PODGRADU MESECA OKTOBRA ČISTIJO IN KRASIJO VAŠČANI PODGRADA.