NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEKOČI MESEC

10. 3. 1. POSTNA NEDELJA in križev pot v Stopičah, ob 15h
11. 3.  Srečanje zakonske skupine, ob 20h
14. 3. Škofova vizitacija in srečanje s ključarji ter gospodarskim svetom, predvidoma ob 16h
16. 3. Škofijsko romanje mežnarjev in vseh, ki krasite in čistite cerkve
16. 3. Cerkev čistita in krasita DOLŽ in VRHE.
17. 3. 2. POSTNA NEDELJA – PAPEŠKA in križev pot na Dolžu, ob 15h
19. 3. Praznovanje glavnega zavetnika škofije, sv. Jožefa, ob 18h, v stolnici
20. 3. Skupna dekanijska priprava na krst v Šmarjeti, ob 19h
23. 3. Dekanijsko srečanje birmancev in zaključek praznovanja 500-letnice Stopič
23. 3. Cerkev čistijo in krasijo PANGRČ GRM, SELA in ZAJČJI VRH.
24. 3. 3. POSTNA NEDELJA, na katero bosta pričevala Marko in Monika Zupanc.
Križev pot bo v Črmošnjicah, ob 15h.
25. 3. Praznik Gospodovega oznanjenja
28. 3. Srečanje škofa z birmanci, ob 17h. Po maši se bo g. škof srečal še z ŽPS.
30. 3. Cerkev ter okolico čistijo in krasijo BIRMANCI in NJIHOVI STARŠI.
31. 3. 4. POSTNA NEDELJA in SLOVESNOST SVETE BIRME
5.   4. Prvi petek in obiskovanje bolnih ter ostarelih po domovih z Najsvetejšim
6.   4. Prva sobota
6.   4. Cerkev čistita in krasita CEROVEC in ČRMOŠNJICE.
7.   4. 5. POSTNA NEDELJA – TIHA.