ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE V STOPIČAH

Poteka ob sobotah, s pričetkom ob 8. uri. Razpored je objavljen v Napovedniku.